Technisch onderwijs

Een speciaal onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit zogenaamde technische opleidingen. Dit zijn opleidingen die studenten voorbereiden op een baan in een technische sector, waarvoor veel praktisch toepasbare technische kennis nodig is. Voorbeelden van banen in deze sectoren zijn: elektrotechnicus, automonteur, machinist, reparateur en installateur.

Bij deze banen is een goede opleiding nodig. Men kan namelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld schoonmaker, niet aan het werk als automonteur zonder dat men weet hoe bijvoorbeeld een auto werkt. Hierdoor zijn deze opleidingen het absolute vereiste om aan de slag te gaan in een praktische, technische sector.

Er is tegenwoordig een zwaar tekort, in Nederland maar ook in Europa, aan technisch opgeleid personeel. Er is veel vraag naar dergelijk personeel, waardoor mensen die een technische beroepsopleiding hebben gevolgd relatief gemakkelijk aan een baan komen en dus een goed arbeidsmarktperspectief hebben. In Nederland heeft de overheid de laatste jaren veel geïnvesteerd in professioneel technisch onderwijs, waardoor nu weer een toename te zien is aan studenten die zich inschrijven voor praktisch technisch onderwijs.

Men kan de meeste technische beroepsopleidingen volgen bij MBO-instellingen. Dergelijke instellingen zijn gericht op de praktijk, waardoor leerlingen ook vaak de praktijk kunnen oefenen in speciaal daarvoor ingerichte lokalen. Zo kunnen automonteurs in spé bijvoorbeeld oefenen op ‘oefenauto’s’. Ook moeten studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, en bij de technische beroepsopleidingen in het bijzonder, stage lopen. Op deze manier kunnen technische studenten kennis maken met de praktijk.

Technisch onderwijs kan ook een voorbereiding zijn op andere technische functie dan waarvoor men opgeleid is. Zo zou iemand met een opleiding als elektrotechnicus in sommige gevallen kunnen doorstromen naar een andere functie waarbij kennis van elektriciteit belangrijk is.

Een van de belangrijkste technische opleiders en werkgevers in de meeste landen is Defensie. Binnen de verschillende onderdelen van de krijgsmacht is een grote behoefte aan technici die in staat zijn militair materieel te onderhouden en te repareren. Om deze reden is ook een toekomst als soldaat of een andere functie binnen Defensie een mogelijkheid voor studenten die zijn opgeleid binnen een technische beroepsopleiding.

Andere belangrijke technische werkgevers zijn bijvoorbeeld de spoorwegen. Dergelijke grote infrastructurele instellingen hebben veel technisch materieel in gebruik, dat onderhouden en gerepareerd moet worden. Om deze reden is de NS in Nederland ook een samenwerking begonnen met verschillende technische beroepsopleidingen door heel Nederland. Op deze manier worden studenten in deze richting nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen zij kennis opdoen die direct bruikbaar is in hun toekomstige beroep.

Als toegangsvereiste voor veel technische opleidingen geldt meestal dat studenten affiniteit en vaardigheid moeten hebben voor de verschillende technische vakken op de middelbare school, zoals natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Deze vaardigheden worden meestal echter tijdens de opleiding zelf ook nog aangeleerd, naast de gebruikelijke vakspecifieke onderdelen van een technische beroepsopleiding.