Taalonderwijs

Taalonderwijs in het middelbaar onderwijs bestaat uit twee verschillende vormen. Ten eerste wordt er op de middelbare school, oftewel het voortgezet onderwijs, aandacht besteed aan taalonderwijs. Daarnaast bestaan er vrijwillige cursussen die men in de vrije tijd kan volgen om talen te leren. Deze zijn vaak van een vergelijkbaar niveau als die op het voortgezet onderwijs. Taalonderwijs wordt gezien als een belangrijk deel van de opleiding in veel landen. Het schijnt dat kinderen beter in staat zijn om talen op te pakken dan volwassenen, waardoor het verstandig is om op een vroege leeftijd te beginnen met taalonderwijs. Bovendien lijkt onderzoek erop te wijzen dat taalonderwijs ook het logisch nadenken en begrijpen van informatie bevordert.

Taalonderwijs op de middelbare school bestaat vaak ten eerste uit de moedertaal van de student. Dit betekent dat studenten in Nederland onderwijs krijgen in de Nederlandse taal, Amerikaanse studenten in het Engels, en Franse studenten in het Frans. Kennis van de eigen moedertaal lijkt vanzelfsprekend, maar ook mensen die de taal al beheersen moeten de grammatica goed leren. Daarnaast wordt tijdens deze vorm van taalonderwijs op het voortgezet onderwijs vaak aandacht besteed aan literatuur. Zo zullen de meeste Nederlanders zich nog wel herinneren dat ze met Nederlands op de middelbare school boeken hebben gelezen van schrijvers zoals Reve en Mulisch.

Daarnaast wordt in de meeste landen ook nog een aantal andere vreemde talen aangeboden op de middelbare school. Dit is vaak in elk geval Engels, dat als wereldtaal belangrijk is, en daarnaast nog een taal die wordt gesproken in de omringende landen. In Nederland zijn dit naast Engels ook Duits en Frans. In Frankrijk is dit Duits en Spaans, terwijl kinderen in de VS Spaans en Frans op school krijgen. Het doel van deze vorm van taalonderwijs is duidelijk: kinderen op een vroege leeftijd voorbereiden en kennis meegeven van een vreemde taal. Dit omdat men op latere leeftijd slechter is in het leren van talen en dan vaak geen tijd meer heeft om zoiets op te pakken.

Daarnaast zijn er veel mensen die in hun vrije tijd een talencursus volgen, hetzij in een klas, hetzij als thuisstudie. Vaak doen mensen dit omdat ze geïnteresseerd zijn in een taal doordat ze vaak met die taal in aanraking komen op vakantie. Een andere reden kan zijn het verbeteren van kennis en hiermee een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt. Door veel werkgevers wordt het spreken van verschillende talen namelijk gezien als een groot pluspunt.