Lager onderwijs van de toekomst

In het lager onderwijs wordt de basis gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van kinderen. Hierom is het ook van groot belang wat er precies wordt onderwezen op de basisschool, en moet het lesprogramma meekomen met de behoeften van de moderne samenleving.

Zo gaat er tegenwoordig, op basisscholen in Nederland, meer aandacht uit naar basale technische lessen, zodat kinderen meer ‘feeling’ krijgen met techniek en mogelijk later kiezen voor een baan in de techniek. Ook gaat er meer aandacht uit naar onderwijs op de computer. Iedereen moet tegenwoordig natuurlijk om kunnen gaan met een computer.

Verder gaat er in veel Europese landen tegenwoordig aandacht uit naar onderwijs in het Engels, om kinderen zo vroeg mogelijk vaardig en mondig te maken in deze wereldtaal, en hen zo voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

In de toekomst zal er wellicht nog meer aandacht uitgaan naar de rol van computers in het onderwijs. Mogelijk zal ooit de rol van het Engels worden overgenomen door het Chinees, nu China als wereldmacht opkomt. In Europa zijn er al een paar basisscholen waar kinderen onderwijs in het Chinees kunnen volgen, en wie weet zet deze ontwikkeling zich wel verder voort.