Betaalbaarheid van lager onderwijs

Hoewel de lagere school in Europa veelal gratis is, omdat deze wordt betaald door de overheid, is dit niet in overal ter wereld zo. Wereldwijd zijn er veel kinderen die geen lager onderwijs kunnen volgen doordat dit in die landen niet te betalen is. Denk bijvoorbeeld aan veel landen in Afrika. Doordat kinderen daar niet naar de basisschool kunnen, leren zij niet lezen en schrijven. Hierdoor staan deze leerlingen al met 1-0 achter in het leven, waardoor op den duur ook de economie en ontwikkeling van hun land hieronder lijdt. Het is daarom van groot belang om een goed werkend lager onderwijssysteem te hebben.

Ook in Nederland zijn er echter mensen die moeite hebben met de betaalbaarheid van het lager onderwijs. Hoewel niet de school zelf veel geld kost, zijn er sommige verborgen kosten die voor ouders problematisch kunnen zijn. Zo gaan veel lagere school-leerlingen op schoolreisje, iets wat erg leerzaam kan zijn maar soms tientallen tot zelfs honderden euro’s kan kosten voor ouders. Ook buitenschoolse activiteiten zoals sport- en muzieklessen maken het totaalpakket aan onderwijs voor basisschool-leerlingen in verhouding te duur voor sommige minder vermogende ouders.