Basisscholen

De eerste vorm van onderwijs waarmee mensen in hun leven in aanraking komen is de basisschool oftewel het basisonderwijs. Zoals de naam al zegt vormt dit de basis voor rest van de opvoeding en opleiding van een persoon gedurende zijn of haar leven. Alle landen ter wereld hebben een bepaald systeem van basisonderwijs, omdat op deze school de eerste cruciale levenslessen en praktisch onderwijs geleerd wordt. In de meeste landen is het volgen van basisonderwijs dan ook verplicht, en wordt het veelal gefinancierd door de overheid.

Tot het curriculum van de basisschool behoort onder andere het leren lezen en schrijven. Dit zijn natuurlijk essentiële vaardigheden waarvan het noodzakelijk is dat iedereen deze beheerst. Vandaar dat basisonderwijs in beginsel het meest belangrijke onderwijs van allemaal is. Andere lessen die geleerd worden op het basisonderwijs zijn onder andere veters strikken en rekenen, maar ook het samen spelen met andere kinderen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

Kinderen op de basisschool worden ingedeeld in klassen of in groepen met leeftijdgenoten. Op deze manier leren kinderen ook hoe ze om moeten gaan met andere mensen.

Basisonderwijs in de meeste landen is niet gescheiden per niveau. Kinderen zijn simpelweg nog te jong om ze in te delen in niveaus zoals op de middelbare school gebeurt. Wel gebeurt het op sommige basisscholen dat kinderen die al snel klaar zijn met hun opdrachten en lessen meer lesstof krijgen. In Nederland kunnen kinderen die al snel leren lezen bijvoorbeeld sneller beginnen aan moeilijkere boeken. Kinderen die goed zijn in rekenen kunnen bijvoorbeeld uitgedaagd worden door ze complexere rekenopdrachten te laten maken. Op deze manier wordt als het goed is op het basisonderwijs ook rekening gehouden, in de meeste landen, met niveauverschillen tussen kinderen.