Middelbare beroepsopleidingen

Een andere vorm van middelbaar onderwijs is middelbaar beroepsonderwijs. Dit is net als hoger beroepsonderwijs gericht op praktisch, direct toepasbaar onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het verschil is echter dat de opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs zich richten op beroepen waarvoor minder complexe kennis nodig is, of op beroepen die erg fysiek en praktischer van aard zijn.

In Nederland valt het middelbaar beroepsonderwijs onder het MBO. Voorbeelden van middelbare beroepsopleidingen zijn opleidingen tot verpleegkundige, beveiliger, automonteur en elektricien. Middelbaar beroepsonderwijs kan gevolgd worden op veel verschillende plekken in Nederland. Ook is het mogelijk om sommige van deze opleidingen thuis te volgen, zodat men deze kan combineren met een baan.

Middelbare beroepsopleidingen verschaffen kennis die nodig is om een bepaald beroep uit te oefenen in de praktijk. Hierdoor bieden zij een goed en concreet perspectief op een baan in een duidelijke sector. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld in Nederland een groot tekort aan praktisch opgeleiden in de zorg en in de bouw. Dit zijn beroepen waarvoor een goede opleiding noodzakelijk is, waardoor mensen die een relevante middelbare beroepsopleiding hebben gevolgd een goede kans hebben om in deze sectoren aan de slag te gaan.