Speciaal onderwijs

Hoewel onderwijs op alle niveaus in principe voor iedereen toegankelijk is, zijn er ook mensen die door een beperking niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Met name in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs is er behoefte aan speciale scholen met extra begeleiding voor leerlingen. Dit is het zogenaamde speciaal onderwijs.

In Nederland worden dergelijke scholen vooral betaald door de overheid. Door de extra intensieve begeleiding en speciaal opgeleide docenten op deze scholen kunnen leerlingen met een handicap of beperking, zowel fysiek als mentaal, in staat worden gesteld om onderwijs te volgen.

Er bestaan twee vormen van speciaal onderwijs. In de ene vorm worden leerlingen met een beperking bij elkaar in een klas gevoegd, zodat deze klas extra begeleiding kan krijgen. Op deze manier lijden de leerlingen zonder beperking aan gebrek aan aandacht, als de leraar veel tijd moet steken in de leerling met een beperking.

De andere vorm houdt in dat leerlingen met een beperking worden geplaatst in een klas met leerlingen zonder beperking. Op deze manier voelen zij zich tijdens het onderwijs niet ‘anders’ dan de andere leerlingen, en kunnen zij zoveel mogelijk meekomen meer het lesniveau van de overige leerlingen.