Problemen in het lager onderwijs

Naast de betaalbaarheid spelen over de hele wereld nog andere problemen, die het functioneren van het lager onderwijs zouden kunnen belemmeren.

Ten eerste is lager onderwijs, net als de meeste andere vormen van onderwijs, steeds meer gesegregeerd oftewel gescheiden. Dit betekent dat de kinderen van migrantenouders of de kinderen van lager opgeleide ouders naar andere scholen gaan dan de kinderen van autochtone inwoners of de kinderen van hoger opgeleide ouders. Dit kan een probleem zijn omdat kinderen hierdoor al op jonge leeftijd alleen maar met mensen uit hun eigen klasse of sociale groep in aanraking komen. Dit zou op latere leeftijd ervoor kunnen zorgen dat deze groepen gescheiden blijven leven, met mogelijk negatieve lange termijn consequenties.

Dit probleem speelt in Nederland ook, waar sprake kan zijn van zogenaamde witte en zwarte scholen. In Amerika is dit probleem nog veel groter, en ook in andere Europese landen bestaat dit probleem.

Daarnaast bestaat in Nederland het dilemma omtrent hoe kinderen op het juiste niveau na de basisschool kunnen worden ingeschat. Op het moment dat dit middels een toets gebeurt, zoals nu grotendeels het geval is, wordt het advies van een leraar mogelijk genegeerd. Als echter puur op het advies van de leraar wordt afgegaan, is het advies over de vervolgopleiding van het kind mogelijk niet objectief. Zo kunnen mondige ouders nogal eens invloed uitoefenen op het oordeel van de leraar.

Ook is er kritiek op de opvang bij het lager onderwijs na de schooltijden. Veel ouders moeten werken en kunnen daardoor hun kinderen niet direct na schooltijd ophalen. Dit geldt zeker tegenwoordig, nu veel moeders ook fulltime werken.

Al met al zijn er dus een aantal problemen die het basisonderwijs mogelijk dwars zitten. Desalniettemin blijft het gelukkig de meest gevolgde vorm van onderwijs. Bijna honderd procent van de kinderen in de westerse wereld heeft basisonderwijs gevolgd, wat heeft bijgedragen aan de welvaart in deze landen. Het is te hopen dat deze ontwikkeling in andere delen van de wereld ook plaats gaat vinden.