Leeuwarden: de leukste HBO-stad van Nederland

De Friese hoofdstad Leeuwarden is al geruime tijd dé HBO-stad van Noord-Nederland. In 1987 ontstond de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden na een fusie van diverse regionale HBO-opleidingen, waaronder de tweedegraads lerarenopleiding ‘Ubbo Emmius’, de Gemeentelijke PABO’s, de Hogere Technische School, de HEAO en de Agogische Akademie Friesland, die ook wel de Sociale Academie genoemd werd. De hoofdlocatie van de Noordelijke Hogeschool bevond zich destijds in de Bouhof aan de Rengerslaan te Leeuwarden. Het hypermoderne gebouw is tegenwoordig de hoofdlocatie van de NHL Stenden Hogeschool, waarover straks meer.

De NHL Hogeschool

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, een naam die al meer dan twintig jaar een begrip was in de wereld van het Hoger Onderwijs, werd in het jaar 2009 veranderd in de naam NHL Hogeschool. Hoewel Leeuwarden nog steeds als hoofdlocatie beschouwd werd, waren de dependances op West-Terschelling en in Groningen en Zwolle niet minder belangrijk. De focus lag echter nog altijd op het beroepsonderwijs, waarbij praktische vaardigheden een groot deel van het onderwijsprogramma uitmaken.

De NHL Stenden Hogeschool

De NHL Hogeschool is in 2018 uiteindelijk gefuseerd met de Stenden Hogeschool en is inmiddels een zeer geavanceerd instituut geworden, waar de refurbished macbook pro waarschijnlijk elke dag gebruikt wordt. De NHL Stenden Hogeschool, die uit de fusie is voortgekomen, is van internationale allure en beschikt over locaties in zowel Noord-Nederland als in Indonesië, Qatar, Zuid-Afrika en Thailand. Deze Hogeschool profileert zichzelf dan ook als ‘grensverleggend’ en dat dient zowel letterlijk als figuurlijk opgevat te worden.