Betaalbaarheid van lager onderwijs

Hoewel de lagere school in Europa veelal gratis is, omdat deze wordt betaald door de overheid, is dit niet in overal ter wereld zo. Wereldwijd zijn er