Het speciaal onderwijs

De term ‘speciaal onderwijs’ (SO) slaat op onderwijs voor leerlingen met extra behoeftes. Kinderen met gedragsproblemen, leerproblematiek of een psychische of lichamelijke handicap kunnen terecht bij een school die speciaal… read more →