Islamitische scholen in Nederland

Momenteel zijn er 52 islamitische basisscholen in Nederland. Het islamitische onderwijs wordt gerekend tot het confessioneel bijzonder onderwijs. Dit soort onderwijs gaat uit van een bepaalde levensbeschouwing of geloofsovertuiging (in… read more →