Technisch onderwijs

Een speciaal onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit zogenaamde technische opleidingen. Dit zijn opleidingen die studenten voorberei